Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2018/2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420528)

Client
Gmina Jastków
State
lubelskie
Address
21002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3
Phone
815 020 143
Fax
815 020 144
Created
2018-11-08

Gmina Jastków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 21002 Jastków lubelskie tel. 815 020 143 fax. 815 020 144 REGON 53523800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2018/2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg pod zarządem Gminy Jastków: a) sprzętem odśnieżającym: dróg asfaltowych na szerokość jezdni a w przypadku dróg o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej na szerokość pozwalającą na bezpieczny przejazd oraz wykonanie „mijanek” o długości co najmniej 50 mb b) przy wykorzystaniu sprzętu do usuwania śliskości na podjazdach, wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych i pozostałych niebezpiecznych miejscach na drogach Zakres całej usługi obejmuje drogi pod zarządem Gminy Jastków (ok. 165 km). Wykonawca będzie świadczył usługę zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że osoby wykonujące następuję czynności: - kierowca-operator powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 7 części, wg rodzaju sprzętu jakim będzie świadczona usługa oraz obszaru działania (jeżeli wykonawca będzie przystępował do więcej niż jednej części, musi dysponować wymaganym sprzętem oddzielnie na każdą z części). Część 1 Zimowe utrzymanie dróg na obszarze: Smugi, Snopków, Jastków, Piotrawin, Marysin, Natalin, Dębówka, Panieńszczyzna, Barak Wykaz sprzętu do świadczenia usługi w części wraz z szacunkową ilością: - Nośnik samochodowy lub ciągnik ciężki z pługiem ciężkim dziobowym -2000km - Piaskarka na podwoziu samochodowym lub ciągniku do rozsypywania mieszanki usuwającej śliskość z pługiem lekkim jednostronnym -100h - Mieszanka piaskowo-solna w stosunku 1:5 (stosunek soli drogowej do piasku) -70Mg Część 2 Zimowe utrzymanie dróg na obszarze: Józefów-Pociecha, Panieńszczyzna (po południowej stronie dawnej drogi kraj.) Dąbrowica, Płouszowice-Kolonia, Płouszowice, Tomaszowice, Sieprawice Wykaz sprzętu do świadczenia usługi w części wraz z szacunkową ilością: - Nośnik samochodowy lub ciągnik ciężki z pługiem ciężkim dziobowym -2000km - Piaskarka na podwoziu samochodowym lub ciągniku do rozsypywania mieszanki usuwającej śliskość z pługiem lekkim jednostronnym -100h - Mieszanka piaskowo-solna w stosunku 1:5 (stosunek soli drogowej do piasku) -70Mg Część 3 Zimowe utrzymanie dróg na obszarze: Tomaszowice-Kolonia, Miłocin, Moszna, Moszna- Kolonia, Sieprawki, Moszenki, Sługocin, Wysokie, Ługów, Ożarów Wykaz sprzętu do świadczenia usługi w części wraz z szacunkową ilością: - Nośnik samochodowy lub ciągnik ciężki z pługiem ciężkim dziobowym -2000km - Piaskarka na podwoziu samochodowym lub ciągniku do rozsypywania mieszanki usuwającej śliskość z pługiem lekkim jednostronnym -100h - Mieszanka piaskowo-solna w stosunku 1:5 (stosunek soli drogowej do piasku) -70Mg Część 4 Zimowe utrzymanie dróg na obszarze: Tomaszowice- Kolonia, Miłocin, Moszna, Moszna- Kolonia, Sieprawki, Moszenki, Sługocin, Wysokie, Ługów, Ożarów Wykaz sprzętu do świadczenia usługi w części wraz z szacunkową ilością: - Koparko-ładowarka z napędem na tylną i przednią oś o poj. łyżki min. 1,00 m3 -150h Część 5 Zimowe utrzymanie dróg na obszarze: Marysin, Natalin, Dębówka, Panieńszczyzna, Barak , Ługów, Ożarów, Miłocin, Moszenki Wykaz sprzętu do świadczenia usługi w części wraz z szacunkową ilością: - Koparko-ładowarka z napędem na tylną i przednią oś o poj. łyżki min. 1,00 m3 -150h Część 6 Zimowe utrzymanie dróg na obszarze: Dąbrowica, Płouszowice-Kolonia, Płouszowice, Tomaszowice, Sieprawice, Tomaszowice- Kolonia, , Moszna, Moszna-Kolonia Wykaz sprzętu do świadczenia usługi w części wraz z szacunkową ilością: - Koparko-ładowarka z napędem na tylną i przednią oś o poj. łyżki min. 1,00 m3 -150h Część 7 Zimowe utrzymanie dróg na obszarze całej gminy. Wykaz sprzętu do świadczenia usługi w części wraz z szacunkową ilością: - Ładowarka typu Fadroma o poj. łyżki min. 4,00 m3 – 200h

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information