druk i dostawa 1500 sztuk katalogu wystawy „Wrocław 1945-2016” z nadanym numerem ISBN

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420532)

Client
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
State
dolnośląskie
Address
53235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 184
Phone
71 715 96 00
Fax
71 334 90 56
E-Mail
biuro@pamieciprzyszlosc.pl
Created
2018-11-08

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ul. Grabiszyńska 184 53235 Wrocław dolnośląskie tel. 71 715 96 00 fax. 71 334 90 56 REGON 2048074000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: druk i dostawa 1500 sztuk katalogu wystawy „Wrocław 1945-2016” z nadanym numerem ISBN

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa: druk i dostawa 1500 sztuk katalogu wystawy „Wrocław 1945-2016” z nadanym numerem ISBN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane do niego, zasady i warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79823000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych zero groszy). Forma wniesienia wadium opisana jest w dziale L SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information