Roboty budowlane inwestycyjne w budynku KW PSP w Gdańsku. Dostawa i montaż wykładziny, parapetów z konglomeratu, kabin prysznicowych oraz ułożenie płytek w pomieszczeniach sanitarnych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420533)

Client
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2
Phone
583 477 800
Fax
583 477 833
Created
2018-11-08

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2 80-251 Gdańsk pomorskie tel. 583 477 800 fax. 583 477 833 REGON 17356800000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane inwestycyjne w budynku KW PSP w Gdańsku. Dostawa i montaż wykładziny, parapetów z konglomeratu, kabin prysznicowych oraz ułożenie płytek w pomieszczeniach sanitarnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane inwestycyjne w budynku KW PSP w Gdańsku. Dostawa i montaż wykładziny, parapetów z konglomeratu, kabin prysznicowych oraz ułożenie płytek w pomieszczeniach sanitarnych. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż wykładziny, parapetów z konglomeratu, kabin prysznicowych oraz ułożenie płytek w pomieszczeniach sanitarnych. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information