Dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420538)

Client
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-310 Szczecin, Al. Piastów 17 17
Phone
0-91 449 4250, 449 4042
Fax
0-91 449 4690
E-Mail
zm@ps.pl
Created
2018-11-08

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al. Piastów 17 17 70-310 Szczecin zachodniopomorskie tel. 0-91 449 4250, 449 4042 fax. 0-91 449 4690 REGON 32058816100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism (w tym czasopism specjalistycznych) i innych, pochodzących od wydawców krajowych, przy czym w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą numery tytułów prenumeraty, które, zostały lub zostaną wydane (publikacja) przez ich wydawcę z oznaczeniem na rok 2019 r. w wyznaczonym dla nich w sekcji II.8 i II.9 ogłoszenia tzw. Okresie Obsługi Prenumeraty. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy również świadczenie dla Zamawiającego usług w zakresie pośredniczenia w kontaktach z wydawcami tytułów prenumeraty stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w sprawach dotyczących tych tytułów, udzielanie Zamawiającemu informacji o wszelkich zmianach w ich danych bibliograficznych (tytuł, częstotliwość, ISSN), a nadto informowanie Zamawiającego o zaprzestaniu, wstrzymaniu lub opóźnieniu ich publikacji, a także obsługa (przedstawianie, monitowanie, jak również załatwianie) ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego. 3. Wykaz (nazwy tytułów ze wskazaniem oznaczenia identyfikującego ISSN) dla stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia prenumeraty (a także ilość egzemplarzy w ramach poszczególnych tytułów oraz miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu), jak też szczegółowo świadczenia składające się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia (w tym świadczenia składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, niewymienione wyżej), jak też warunki ich wykonania - zawiera SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 22200000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information