Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Linia II

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420547)

Client
Gmina Linia
State
pomorskie
Address
84223 Linia, ul. Turystyczna 15
Phone
58 6768582, 6768594
Fax
58 676 85 69
E-Mail
f.europejskie@gminalinia.com.pl
Created
2018-11-08

Gmina Linia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Linia ul. Turystyczna 15 84223 Linia pomorskie tel. 58 6768582, 6768594 fax. 58 676 85 69

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Linia II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Linia II

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcyzłotych). 9.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy,

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information