Wykonanie dokumentacji projektowej dla przychodni przyszpitalnej SP ZOZ MSWiA w Lublinie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420548)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-331 Lublin, ul. Grenadierów 3 3
Phone
081 7284626
Fax
081 7285698
www
www.szpitalmsw.pl
E-Mail
przetargi@szpitalmsw.pl
Created
2018-11-08

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Lublinie ul. Grenadierów 3 3 20-331 Lublin lubelskie tel. 081 7284626 fax. 081 7285698 REGON 43097218000000 www.szpitalmsw.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przychodni przyszpitalnej SP ZOZ MSWiA w Lublinie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: 1) pozyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych od dysponentów mediów, niezbędnych do wykonania zamówienia; 2) opracowanie i uzgodnienie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej: a) projekt budowlany w zakresie wszystkich branż (architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa) – 5 egzemplarzy, posiadający niezbędne uzgodnienia z ZUDP oraz z użytkownikami sieci uzbrojenia podziemnego, Sanepid, Bhp, P.Poż. w celu uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji; b) projekt wykonawczy w zakresie wszystkich branż – 5 egzemplarzy; c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wszystkich branż – 4 egzemplarzy; e) przedmiary robót w zakresie wszystkich branż – 2 egzemplarze; f) kosztorysy inwestorskie w zakresie wszystkich branż – 2 egzemplarze; g) BIOZ – 4 egzemplarze; h) wykonanie trójwymiarowych, kolorowych wizualizacji pokazujących 4 elewacje budynku (W, E, N, S) w formacie A4 lub większym – 1 egzemplarz w formie papierowej oraz zapis na płycie CD/DVD. 3) pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia. 2. Całość dokumentacji projektowej Wykonawca przedłoży również w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD – w 2 egz. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej w dwóch zapisach – PDF oraz DWG, natomiast kosztorysy i przedmiary w PDF oraz w formacie możliwym do odczytania w programie NORMA.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100). Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę. Szczegóły dotyczące wadium wraz z nr ko

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information