Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420550)

Client
Urząd Gminy w Skulsku
State
wielkopolskie
Address
62560 Skulsk, ul. Targowa 2
Phone
632 682 079
Fax
632 682 018
Created
2018-11-08

Urząd Gminy w Skulsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2 62560 Skulsk wielkopolskie tel. 632 682 079 fax. 632 682 018 REGON 55111900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk. Ogólna liczba dowożonych i odwożonych uczniów - 330 . Liczba ta jest liczbą prognozowaną i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o liczbę 15 biletów.Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowe określenie godzin dowozu i odwozu zostanie ustalone w formie załącznika do podpisanej umowy. Ze względu na różnorodność kierunków dojazdu uczniów do szkół oraz różne odległości występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy zobowiązani są podać jedną uśrednioną cenę biletu miesięcznego . Wykonawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytą obsługę dowozu.Wielkość pojazdów min. 52 osoby. Minimum 5 pojazdów do realizacji zamówienia. W razie uszkodzenia pojazdu Wykonawca powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. W przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Do ceny biletu należy doliczyć również koszty związane z odpowiednim oznakowaniem przez Wykonawcę przystanków znajdujących się na trasach objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information