Browse catalog... From 3432996 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45232452-5 Odtworzenie przewodu odwadniającego teren należący do MPGO Sp. z o.o. przy ul. Grenadierów w Sosnowc...
09135100-5 Zakup i dostawa oleju opałowego, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlok...
33184100-4 Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnych
45000000-7 Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie
24440000-0 dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej
50800000-3 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlany...
39161000-8 Dostawa wyposażenia w ramach budowy Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie
90500000-2 „Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 2019 r.”
15000000-8 Dostawa produktów ogólnospożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku 2019
79710000-4 Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o.
15221000-3 „Sukcesywna dostawa ryb do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019”
45430000-0 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach przy ul. Stef...
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w środ...
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Ł...
90500000-2 „Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 2019 r.”
90500000-2 Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz nadzór na...
60112000-6 Usługa transportowa dowozu uczniów z terenu Gminy Chełm do szkół gminnych w roku budżetowym 2019 obe...
90500000-2 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na któ...
90620000-9 „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl ...
45252000-8 „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieckach polegająca na budowie 2 zbiorników retencyjnych wod...
32000000-3 Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu – wyposażenie sceniczne CZĘŚĆ nr 1 - Dostawa ...
63511000-4 Organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - ...
90500000-2 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na któ...
66514110-0 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW NALEŻACYCH DO SPÓŁKI URBIS
90500000-2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaśliska
15221000-3 „Sukcesywna dostawa ryb do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019”
85121000-3 Wykonywanie badań próbek donacji w celu wykrycia obecności DNA Parwowirusa B19 i RNA HAV metodami N...
30236000-2 Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
39830000-9 Dostawa środków do utrzymania czystości dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskieg...
55321000-6 Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach ...
09134100-8 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2019 r.
33696500-0 Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań koagul...
90900000-6 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala
15000000-8 Dostawa artykułów i produktów spożywczych w okresie 02.01.2019 – 31.12.2019 dla Bursy Międzyszkolnej...
90500000-2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Maków Podhalański w pierwszej połowie 2019 roku.
90511000-2 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łopuszno od 1 stycznia 2019 do 31 gru...
15700000-5 Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt
48820000-2 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera NAS na potrzeby Działu Osób Niepełnosprawnych UJ w K...
33197000-7 Zakup i dostawa kapnometrów dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
90600000-3 Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu...
09300000-2 Zakup energii elektrycznej na potrzeby zakładów leczniczych SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
98310000-9 USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ II
90611000-3 Utrzymanie porządku i czystości na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
33141300-3 Dostawa systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno - próżniową z mikrometodą dla SP ZOZ MSWiA w S...
15800000-6 „Dostawa produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających w 20...
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
32420000-3 Dostawa fabrycznie nowych przełączników sieciowych
79823000-9 Wykonanie usługi drukowania katalogów do wystaw dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.
15800000-6 Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Ratowicach
15812000-3 Dostawa paczek choinkowych dla dzieci pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła I...
50232100-1 Eksploatacja i konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach
45232410-9 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole, gmina Lubień Kujawski”
45200000-9 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego n...
30216110-0 Dostawa skanera dokumentowego, przeznaczonego do bieżącej cyfryzacji zasobów Powiatowego Ośrodka Dok...
98370000-7 Świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
80000000-4 Wyłonienie wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na U...
45000000-7 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczucki...
66510000-8 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Olecko wraz z jednostkami organizacyjnymi
34144210-3 Dostawa lekkich samochodów operacyjnych
71000000-8 Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku mieszkal...
45215140-0 przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zaprojektowanie i...
09122000-0 Dostawa 30.000 litrów gazu propan-butan (ok.50% propan i ok.50% butan) do celów grzewczych.
90640000-5 Bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice
55523100-3 Prowadzenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynie
90512000-9 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków...
38540000-2 dostawa aparatu odporności na zużycie ścierne - tribometr w ruchu obrotowym dla ACMiN - KC-zp.272-65...
33199000-1 Dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne
09135100-5 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla szkół gminy Opoczno w roku kalendarzowym 2019
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. „Rozwój p...
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnyc...
90513200-8 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2019 r.
98341140-8 Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w...
18000000-9 „Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pr...
34928480-6 Dostawa wyposażenie w ramach projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mi...
45331200-8 Modernizacja (przebudowa) instalacji wentylacji klimatyzacji w korpusie głównym Pałacu Prezydenckieg...
66510000-8 Usługi ubezpieczenia „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.
90610000-6 Utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków na terenie gminy Rudna
09132000-3 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowe...
09134100-8 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Osjakowie na lata 2019 - 2020
90511000-5 Odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 201...
03000000-1 „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych w Gminie Rytwiany”
90500000-2 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie...
09135100-5 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Gminy Jaświły
90511000-2 Odbiór odpadów kuchennych
50110000-9 „Naprawy pojazdów samochodowych” dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.
48000000-8 Dostawa aplikacji do celów dydaktycznych przeprowadzania symulacji prowadzenia Elektronicznej Dokume...
90610000-6 Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta ...
72400000-4 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, w tym podłączenie Internetu oraz dostarcz...
98310000-9 Kompleksowe usługi pralnicze w pralni Wykonawcy wraz z dzierżawą bielizny i odzieży operacyjnej 2
60112000-6 Świadczenie usług w zakresie przewozów zbiorowych na terenie miast i gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku
90513100-7 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamie...
38500000-0 Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie laboratorium badawczego dla Instytutu Obróbki Plasty...
34928480-6 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne, w podziale na 3 części.
79710000-4 Ochrona siedziby Nadleśnictwa Cierpiszewo oraz prowadzenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego w okresie ...
33600000-6 Dostawa leków i produktów leczniczych
50000000-5 Świadczenie usługi przeglądu i konserwacji elektrolizera Prominent Chlorinsitu III 3500
90512000-9 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH ZE SZKÓŁ: Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podst...
33100000-1 Zakup aparatury do kriobiopsji.
33194120-3 Dostawy roztworu płynu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych
66510000-8 Ubezpieczenie Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.