Browse catalog... From 3448259 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45310000-3 Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza rezerwowego (średniego napięcia) w ramach realizacji zadania i...
45000000-7 "Remont Przedszkola nr 3 «Słoneczne» przy ul. Wojska Polskiego"
34300000-0 JEDNORAZOWA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ FILTRÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 18WOG
48219300-9 Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolski...
03121100-6 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych , nasadzenie tych...
45000000-7 roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudow...
30192170-3 Przetarg nieograniczony na dostawę tablic informacyjnych
45000000-7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ul. Betleja
45233120-6 Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin
45233142-6 Przebudowa drogi leśnej w ramach Pomorskiej Trasy Rowerowej R10 – podniesienie nośności dróg leśnych
90511000-2 Wywóz nieczystości stałych i płynnych z jednostek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne...
66110000-4 Usługa polegająca na udzieleniu długoterminowego kredytu (120 miesięcy).
79714000-2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pt: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Jerzego...
45453000-7 Adaptacja i przebudowa piwnicy, I pietra i poddasza budynku - Rynek 24 w Skawinie wraz ze zmianą sp...
45000000-7 Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie
80530000-8 Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu : Nowy uczeń-nowoczes...
45233220-7 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. Etap I oraz utwardzenie powierzchni terenu na dz...
45233120-6 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNIKI
45212200-8 Budowa boisk wielofunkcyjnych w Jodłówce Tuchowskiej i Wojniczu
66510000-8 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI...
72224000-1 udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 w zakresie merytoryc...
45113000-2 Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 – ETAP II (zagospodarowani...
31434000-7 Dostawa akumulatorów specjalistycznych dla JW 4101 w Lublińcu
71248000-8 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru autorskiego nad przebudową i remontem budynku dawnej przych...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach zadania „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku...
45233120-6 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż (II)”
45212200-8 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
60000000-8 Kompleksowa spedycja towarów
45233120-6 „Przebudowa drogi gminnej nr 270615W ul. Kolejowa w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów na odcinku...
79132100-9 Zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego na okres ważności 2 lat d...
30190000-7 Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
71520000-9 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszc...
45233142-6 Remont nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno asfaltowymi na gorąco dróg stanowiących mienie...
45233140-2 Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strate...
38900000-4 Przetarg nieograniczony na dostawę różnych materiałów eksploatacyjnych i laboratoryjnych
33600000-6 sukcesywne dostawy leków
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej
45233142-6 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2019
30233000-1 Dostawy sprzętu, akcesoriów i urządzeń komputerowych, pakietów serwisowo - gwarancyjnych
79500000-9 Świadczenie usług w zakresie koordynacji działań w ramach Programu Master oraz innych projektów Ins...
45233220-7 Bieżące utrzymanie oraz naprawy dróg w gminie Jabłonna;"
80000000-4 Usługa przeprowadzenia kursów dla nauczycieli i uczniów ZS CKU w Wolborzu w ramach projektu "Stawiam...
45233120-6 Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz
45111300-1 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 227 w Łomży
31158000-8 Zakup aparatury w ramach projektu: “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowani...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego przejść...
45453000-7 Remont elewacji oraz piwnic budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewsk...
90000000-7 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miast...
45321000-3 Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów - Rewitalizacja bud...
50400000-9 Obsługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego
45233120-6 „Przebudowa ulic: Jana, Edwarda, Grażyny w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania inwestycyjnego p...
45233141-9 „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2019”
44114200-4 Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanac...
45000000-7 Przebudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.
30213000-5 Dostawa komputerów
45210000-2 Utworzenie dziennego domu pomocy w Lewkowie Starym – roboty budowlane
33600000-6 PN.D.AS.5.19 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych
55320000-9 Świadczenie usług cateringowych dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych w Będzinie przy ulicy 1...
31711300-6 Obsługa informatyczna zawodów m.in. przyjmowanie zgłoszeń, nadawanie numerów startowych i pomiar cz...
33141110-4 „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście”
33140000-3 10/ZPN/19 Sprzedaż i dostarczenie głowic ultradźwiękowych do fakoemulsyfikatora EVA
34922100-7 Rowerowy Żoliborz – Oficerski, Urzędniczy i WSM - wykonanie w terenie organizacji ruchu
90610000-6 Pozimowe i/ lub letnie oczyszczanie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Swarzędz
30192000-1 Dostawa artykułów papierniczych biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektu „Zwięks...
71354000-4 modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficz...
45233252-0 „Budowa drogi łączącej ul. Leśną z ul. Dworcową w Łęczycy – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego ...
15800000-6 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: pieczywa mrożonego i ciastek mrożonych do Restauracji Wa...
42711000-3 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
43221000-8 DOSTAWA UŻYWANEJ RÓWNIARKI DROGOWEJ SAMOJEZDNEJ W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO
71520000-9 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji obejmującej zaprojektowanie i wyko...
60130000-8 Świadczenie usługi transportu sanitarnego
39717100-2 Modernizacja elementów tunelu polegająca na przywróceniu pełnej sprawności dziesięciu wentylatorów s...
45000000-7 Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk (III Etap)
60130000-8 Świadczenie usługi transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym (S)
77231000-8 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla gminy: Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny ...
45210000-2 Remont elewacji i wejścia do budynku Zespołu Szkół ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz w ramach zadani...
71319000-7 Wykonanie 3 operatów szacunkowych, w tym: 1 operatu szacunkowego określającego wartość części nieruc...
45000000-7 Przebudowa wiaty przystankowej, modernizacja WC (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) ora...
18412000-0 Dostawa sprzętu i odzieży sportowej.
15000000-8 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w M...
15112000-6 Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego i drobiowego
79823000-9 Usługa druku zaproszeń wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińsk...
45110000-1 Rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w centrum Białej Piskiej
30200000-1 Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia serwerowni
45000000-7 Przebudowa apteki szpitalnej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach wraz z budową łączn...
45000000-7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy- Wyszków Śląski
45233142-6 Zakup usług remontowych i sprzętowych oraz naprawy w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gmi...
63712400-7 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA Z...
45000000-7 Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wr...
44113700-2 Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, ...
03100000-2 Sukcesywna dostawa siana łąkowego do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie
71200000-0 Zaprojektowanie technologii robót rozbiórkowych i wykonanie robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego...
33141121-4 dostawa szwów chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
33111730-0 Dostawa wyrobów medycznych do do procedur wysokospecjalistycznych.
45000000-7 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PŁOCOCHOWO W GMINIE PUŁTUSK
45000000-7 Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach
45231300-8 Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach
33651600-4 dostawa szczepionek
37535200-9 Zagospodarowanie części działki nr 250 obręb Środkowe pod miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach ...
45000000-7 Budowa ulic z odwodnieniem: Podgórze, dr. J. Żelaski, por. dr. W. Jankowskiego w Kowanówku.