Browse catalog... From 3459351 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45454000-4 Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1.
39290000-1 Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji projektu ...
16700000-2 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego
45212130-6 Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa parku linowego w m. Jacn...
45000000-1 Przebudowa budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie terenu wokół siedziby Parku Krajobrazowego Pu...
34144510-6 Dostawa pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, z zabudową jednokomorową oraz funkcją mycia pojem...
79341000-6 Kompleksowe przygotowanie i realizacja konkursu dla personelu medycznego w ramach projektu "Elektron...
72310000-1 Usługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa m...
30200000-1 Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN
45310000-3 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
33181520-3 Dostawa preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, wyrobó...
45247270-3 Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
77300000-3 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro na usługę pielęgnacji terenu zielonego PPNT...
90524000-6 Odbiór odpadów medycznych - sprawa nr 10/PN/2019//BK
45214210-5 Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie
39222100-5 Usługa utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych – pokoi hotelowych znajdujących w AMW REWITA Sp...
45000000-7 Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego, ul. Dominikańskiej w Warce
45700000-7 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku w ramach zadania: „Adaptacja pomieszczeń...
90610000-6 MECHANICZNE OCZYSZCZANIE JEZDNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO WRAZ Z ZATOKAMI AUTO...
45000000-7 odwodnienie oraz wykonane remontu parkingu
45215100-8 Przebudowa terenu szpitalnego obejmująca infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zi...
79530000-8 ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZENIA I KOREKTY JĘZYKOWEJ DLA UKSW W WARSZAWIE
30233160-0 Wsparcie dla infrastruktury sieciowej (zabezpieczenia)
45000000-7 Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w miejscowości Sobienki na potrzeby żłobka"
45233142-6 Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku
45200000-9 Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Se...
18110000-3 Dostawa sortów mundurowych.
45000000-7 Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin – cz. 1 (roboty budowlane)
71200000-0 Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji byłego Gimnazjum nr 5 przy ul. Granicznej 27 w Katowica...
90513800-4 Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków...
64200000-8 ZP/38/2019 - Zakup usług telekomunikacyjnych dla Instytutu „CZMP”, w celu zapewnienia łączności tel...
44211100-3 Wynajem kontenerów mieszkalnych i sanitarnych
45000000-7 BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY
80530000-8 Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów organizowanych w ramach projektu: Nowy uczeń-nowoczesn...
45211000-9 „Wykonanie prac wykończeniowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopo...
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni TIK dla szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubin
33696500-0 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego
03220000-9 Realizacja dostaw artykułów z grupy 032 warzywa i owoce oraz z grupy 153 warzywa kwaszone do Zakła...
45213310-9 Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łom...
50800000-3 pomiar i regulacja wysokościowa torów
33100000-0 Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsuds...
18425000-4 Produkcja i dostawy 5 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz...
33692500-2 Dostawa roztworu wzbogacającego PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych - 8000 szt.
45000000-7 Prace budowlane polegające na remoncie odtworzeniowym wybranych pomieszczeń w Centrum Doradztwa Roln...
45000000-7 Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z remontem pozostałych instalacji budy...
34928480-6 Dostawa koszy na odpady w 2019 roku
33141620-2 „Sukcesywna dostawa leków dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”
45233140-2 Przebudowa drogi powiatowej w Lubaczowie nr 1686R (ul. Słowackiego) w km 0+070 – 0+786
45211340-4 Dokończenie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego prz...
45000000-7 Budowa parkingu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi i infrastrukturą” w ramach zadnia pn. „Rozwój...
33140000-3 Dostawa sprzętów neonatologicznych / akcesoriów dla Kliniki Neonatologii w lokalizacji przy ul. Mari...
45000000-7 Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Św. Floriana km 0+000 - 1+173 oraz 2+123 - 2+25...
34144510-6 „Zakup i dostawa ciągnika siodłowego wraz z przyczepą typu ruchoma podłoga („walkingfloor”)”
45000000-7 Roboty budowlane polegające na wymianie poszycia dachowego z papy wraz z warstwą izolacyjną oraz ins...
45421145-2 Dostawa, montaż i uruchomienie kurtyny ppoż o minimalnym parametrze odporności ogniowej EI 60 w ram...
39162100-6 Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla ...
77300000-3 Konserwacja zieleni w parku nad stawem, wpisanego do rejestru zabytków, utrzymanie czystości wody st...
71520000-9 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad inwestycją pn.: „Budowa śc...
45233142-6 Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych
45321000-3 "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie"
71354000-4 Obsługa geodezyjna i kartograficzna Gminy Staszów w 2019 roku
45233253-7 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ścieżek z nawierzchni mineralnej na ter...
71322000-1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg gminnych (IGK.271.2.4.2019) w Gminie Juchnowiec Kościelny
45110000-1 Rozbiórka uszkodzonego budynku gospodarczego na działce nr 118/11 obręb Zajezierze, na terenie gminy...
44810000-1 Dostawa specjalistycznych farb okrętowych
24453000-4 Środek ochrony roślin BISCAYA 240OD lub równoważny
24440000-0 Nawóz do dokarmiania dolistnego BORMAX TURBO lub równoważny
33696500-0 Dostawa odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”
90910000-9 Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach i terenach przyległych do obiektó...
24440000-0 Nawóz do dokarmiania dolistnego EPSO COMBITOP lub równoważny
24440000-0 Nawóz do dokarmiania dolistnego EPSOMicrotop lub równoważny
45000000-7 Modernizacja dachu budynku oddziałów rehabilitacji w Kochcicach
24453000-4 Środek ochrony roślin PROTEUS 110OD lub równoważny
71241000-9 OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO DLA MIASTA EŁKU
55243000-5 Usługa zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci pracowników UMCS
80530000-8 Usługa organizacji grupowych szkoleń dla osób bezrobotnych w zakresie: 1) „Operator koparkoładowar...
24453000-4 Środek ochrony roślin DANADIM 400EC lub równoważny
77310000-6 Dekoracja roślinna miasta Radomia w roku 2019
38632000-4 Dostawa noktowizorów w ramach realizacji projektu nr PL/2018/PR/0059
80500000-9 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 edycji dwudniowego wyjazdowego szkolenia zamkniętego z zakresu...
24453000-4 Środek ochrony roślin PROPULSE 250SE lub równoważny
45210000-2 Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Ołobok
18410000-6 Dostawa ubrań specjalnych strażaka w kolorze piaskowym
50312000-5 CZĘŚĆ I: KONSERWACJA I/LUB NAPRAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI CZĘŚĆ II...
31510000-4 Dostawa materiałów elektrycznych - artykuły oświetleniowe.
71520000-9 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, koordynacji robót oraz rozliczenia finansowego ...
45100000-8 Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy
39130000-2 Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, n...
33141000-0 Dostawy sukcesywne materiałów zużywalnych do hemodializy (CRRT) stosowanych w aparacie Prismaflex
17132200-0 Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Budowa wiaduktu nad linią kolejową w rejonie skrzyżowania ul...
60172000-4 Usługi transportu osób
45400000-1 Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
45231000-5 Wymiana przyłącza sanitarnego S-2 z przykanalikami P6, P7, P8, P9 oraz studni S1-2 z przykanalikami ...
39162110-9 „Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach pr...
33124131-2 ZP/35/2019 - Dostawa pasków do oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów dla...
30213200-7 Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla ...
30200000-1 Zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komp...
39294100-0 Wykonanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki S...
72611000-6 Zakup usługi wsparcia technicznego systemu produkcyjnego TVB na okres 12 miesięcy